Skip to content

Dokumendiregister

Dokumendid  saata DVK kaudu.

Lahmuse Kooli dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01. jaanuarist 2017 Registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga lahmuse@lahmuse.edu.ee.

Dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale dokumendile, misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi.

Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile Otsi vajutades, avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Klahvile Otsi vajutades kuvatakse, kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisega.

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva otsinguväljale otsitava märksõna.

Alates 1. jaanuarist 2024 asub dokumendiregister https://kaustik.ee/?page=pub_startup&tid=-1&desktop=10016&u=20100712205131

Lahmuse Kooli dokumendiregister (2017-2023) -https://ekis.ee/?page=pub_startup&tid=-1&desktop=10016&u=20100712205131&unit_id=49620

Lahmuse Kooli põhimäärus

Lahmuse Kooli palgajuhend

Lahmuse Kooli õppekava üldosa

Lahmuse Kooli õppekava

Lihtsustatud õppe ainekavad

Toimetulekuõppe ainekavad

Lahmuse kooli vastuvõtmise kord ja sisseastumise avaldus

Klassiväliste ürituste kord

Ekskursioonide korraldamise kord

Õpilasaktiivi põhikiri

Lahmuse Kooli taastuskeskuse kodukord

Lahmuse Kooli hankekord

Lahmuse_Kooli_kodukord