Skip to content

Teated

Lahmuse Kool ootab oma toredasse kollektiivi  kasvataja abi (öösel).
Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 17. jaanuariks 2024 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee.
Ootame kandidaadilt pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.
Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.

Koos avaldusega esitada:
1. CV;
2. motivatsioonikiri.
Täiendav info telefonil 437 1293

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

logopeed- 0,5 ametikohta

klassiõpetaja- 1,0 ametikohta

Tööle asumise aeg: 1. september 2023.

majandusjuhataja- 1,0 ametikohta. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri  ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt

18. juuliks 2023 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee

Täiendav info telefonidel 437 1293 või 55923748, 5132773

poiste tööõpetuse õpetaja- 1,0 ametikoht

Tööle asumise aeg 1. september 2022.
Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.
Avaldus kandideerimiseks saata aadressil direktor@lahmuse.edu.ee.
Koos avaldusega esitada:

  1. CV;
  2. kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  3. motivatsioonikiri.

Täiendav info telefonil 437 1293

Lahmuse Kool kuulutab välja konkursi õpilaskodu kasvataja ametikoha täitmiseks 10. jaanuarist 2022.  

Töötaja tööülesanneteks on õppe- ja kasvatustöö õpilaskodus elavate lastega.

Eeldame lastega töötamise kogemust, pingetaluvust ja valmisolekut tööks õhtusel ajal. Kasuks tuleb enesekehtestamise oskus, loovus, organiseerimisvõime ja hea suhtlemisoskus.

Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 22. oktoobriks 2021 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .

Koos avaldusega esitada:

  1. CV;
  2. haridust ja koolitusi tõendavate dokumentide koopiad;
  3. motivatsioonikiri;

Täiendav info telefonil 517 9379.

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on Lahmuse Kool suletud 16. märtsist kuni 22. maini. Iga kahe nädala tagant teatatakse, kas kool on suletud või jätkab tööd.

HTM-i viimased soovitused leiate siit: https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

https://www.hm.ee/et/uudised/valitsuskabinet-otsustas-viia-nakkusohu-tottu-haridusasutused-distantsoppele