Skip to content

Õpilasreeglid

Lahmuse Kooli õpilasreeglid

1. Käin iga päev koolis, ei hiline tundi;

2. Täidan kooli kodukorda;

3. Austan kõiki kooli töötajaid ja kaasõpilasi;

4. Olen viisakas, sõbralik ja abivalmis;

5. Ma ei kasuta kaasõpilaste asju;

6. Kooli ruumidesse sisenedes jätan üleriided ja välisjalanõud garderoobi;

7. Ma ei suitseta, ei tarvita alkoholi ega narkootilisi aineid;

8. Ma ei kasuta mobiili ega pleierit õppetundide ajal;

9. Ma ei sega tundi, ei näri tunni ajal nätsu;

10. Hoian kooli vara, ei lõhu ega määri seda;

11. Võtan osa kooli ühisüritustest;

12. Kooli territooriumilt lahkun ainult õpetaja või kasvataja loal;

13. Sööklasse lähen ainult õpetaja või kasvatajaga, ei too sööklast toitu välja;

14. Hoian loodust ja kooli ümbrust.