Skip to content

Rehabilitatsiooniteenuse kirjeldus

Rehabilitatsiooniplaani alusel osutame järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

  • Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö – isiku, tema pere ja vajaduse korral isiku lähivõrgustiku nõustamine ja juhendamine rehabilitatsiooniplaani elluviimisel juhtumikorralduse põhimõttel;Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine – rehabilitatsiooniplaani täiendamine meeskonnatöös ning vahehindamise läbiviimine rehabilitatsiooniprotsessis mitme spetsialisti poolt;
  • Füsioterapeudi teenus (individuaal-, pere- ja grupitöö) – motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine, nõustamine ja kohandamise soovitused. Abivahendi vajaduse hindamine ja kasutusõpetus. Tegevused tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalse võime taastamiseks;
  • Tegevusterapeudi teenus ( individuaal-, grupi- ja pereteenus)  – tegevused funktsionaalsete võimete arendamiseks ja tegevusvõime kujundamiseks (tegevusvõime täpsustamine, igapäevaelus toimetuleku õpetamine). Tegevused funktsionaalsete võimete arendamiseks ja tegevusvõime arendamiseks grupis;
  • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaal-, grupi ja pereteenus) – nõustamine, juhendamine ja teraapiate läbiviimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks eesmärgiga toetada/soodustada edaspidist toimetulekut. Erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikme nõustamine ja teraapia grupis;
  • Eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine, grupinõustamine) – pedagoogilised korrektsioonitegevused kognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste jm arendamiseks ning pedagoogiline nõustamine. Erivajadusega lapse ja tema pereliikmete nõustamine. Sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu nõustamine ja teenus grupis;
  • Psühholoogi teenus (individuaal-, grupiteenus ja perenõustamine) – nõustamine ja psühhoteraapia isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuprobleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine/psühhoteraapia grupis;
  • Õe teenus – tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine ja nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks.