Skip to content

Taastuskeskus

2Lahmuse Kool pakub rehabilitatsiooniteenust ja rehabilitatsiooniplaanide koostamist.

Rehabilitatsiooniteenuse pakkumiseks on meie koolis taastuskeskus.Taastuskeskus on loodud eeskätt erivajadustega lastele, kellele on vajalik füüsiline, psüühiline ja emotsionaalne tervisearendus. Taastuskeskuse sisseseade soetamisel on arvestatud Lahmuse kooli õpilaste eripäradega ning seadmed on valitud vastavalt laste vajadustele, kuid selle pakutavaid võimalusi saavad kasutada ka ümberkaudsed abivajajad

Osutatakse erinevaid füsioterapeutiliste väikevahenditega teenuseid. Lisaks protseduuriruumidele on keskuses kaasaegne seminariruum täiendkoolituste ja seminaride läbiviimiseks.
Protseduuridele pääsevad esmalt lapsed, kellel on rehabilitatsiooniplaan, kuid ka need, kellele arst arvab mõnest protseduurist leevendust olevat.
Läbi protseduuride on võimalik parandada inimeste emotsionaalset olukorda ning vähendada lihas- ja vaimupingeid. See tagab meile töövõime ja tervema ühiskonna. Eesmärgiks on, et inimesed leiavad taastuskeskust kasutades sisemise rahu.

Lahmuse kooli taastuskeskus valmis oktoobris 2009. Selleks renoveeriti ja võeti kasutusele endise Lahmuse mõisa viljaaida tühjana seisvad võlvitud keldriruumid ning loodi rehabilitatsiooniteenuse osutamise koht hariduslike erivajadustega lastele.
Arhitekt Raivo Mändmaa
Ehitaja AS Pärlin