Skip to content

Vibroakustiline teraapia

Vibroakustiline teraapia on ravimeetod, mille puhul kasutatakse madalsageduslikke siinushelisid vahemikus 30 Hz – 120 Hz kombineerituna muusikaga (Rüütel, 1998).

Vibroakustiline teraapia (edaspidi VAT) on välja kasvanud muusikateraapiast, kuid teatud erisuste tõttu seda muusikateraapia alaliigiks ei loeta. Küll aga võib see meetod olla liidetud muusikateraapia muude meetoditega.

Vibratsiooni toimemehhanism.

Vibratsioon mõjub organismile kahel viisil:

1. Otseselt, mehhaaniliselt;

2. Reflektoorselt, närvisüsteemi vahendusel.

Kuidas VAT aitab tööinimest?

Eelkõige aitab VAT leevendada ja ravida tööstressi ja sellest tulenevaid ning sellega seoses olevaid vaevuseid nagu lihaspinged, kaela-, turja- ja seljavalud, pingepeavalu, migreen, haavandtõbi, suutmatus lõdvestuda, unehäired, kõrgenenud ärrituvus, ärevus, krooniline väsimus, nahaärrituvus jne.

Milliste valdkondade töötajatele VAT sobib?

VAT sobib suurema tööstressi potensiaaliga valdkondade töötajatele nagu teenindustöötajad, pangandustöötajad, müügitöötajad, sotsiaalsfääri töötajad, pääste- ja muude operatiivteenistuste töötajad, professionaalsed sõjaväelased, alg- ja keskastme juhid, projektijuhid, töödejuhatajad, õppejõud, õpetajad jne.


 

Vibroakustilise teraapia põhimõtted.

Vibroakustilise teraapia meetodi puhul on esmaolulised kliendi mugavus ja heaolu. VAT seansi võib tinglikult jagada kolme ossa:

1. Seansi alustamine;

2. Vibroakustiline mõjutus;

3. Seansi lõpuosa.

Seansi alustamine: seansile saabuva kliendi võtab vastu vibroakustika terapeut (edaspidi ka: terapeut), kes kõigepealt fikseerib kliendi füüsilise ja vaimse enesetunde viimase enesekirjelduse põhjal. Terapeudi professionaalseteks eeldusteks on hea muusikataju ja omandatud baasteadmised nii muusikapsühholoogiast, retseptiivsest muusikateraapiast kui ka psühholoogilisest nõustamisest. Mainitu on vajalik kõigepealt seetõttu, et VAT protseduur on seotud kliendi eest hoolitsemisega – terapeut valib kliendile sobiva vibratsiooni ja helitugevuse, vibratsiooniga sobiva ja samas kliendile meeldiva muusika, ning kontrollib, et kliendil oleks mugav. Lisaks on mainitud professionaalsed eeldused vajalikud seetõttu, et vibroakustilise mõjutuse jooksul võib muusika ja madalsagedusliku vibratsiooni koostoime kliendil esile kutsuda erinevaid emotsioone ja läbielamisi - kurbust, lõbusust, muutuseid teadvuseseisundis – seda eriti seoses võimaliku igapäeva-elust tingitud, kuid sotsiaalse soovitavuse tõttu varjatud stressiga, millel klient terapeudi – kliendi suhet tajudes ja lõdvestumise järgselt lubab n.ö. pinnale kerkida (või mis ilmnevad katarsise-laadselt). Sellised ilmingud vajavad terapeudi tähelepanelikku suhtumist ning oskuslikku käsitlemist.

Vibroakustiline mõjutus: vibroakustilise teraapia seansi ajal suurema lõõgastuse saavutamiseks lamab inimene spetsiaalsel sisseehitatud bassikõlaritega voodil, mis võimaldab helivibratsioonidel keha mõjutada vahetult. Kahe sageduselt lähedase siinustooni (näiteks 40 Hz ja 40,5 Hz) üheaegsel esitamisel kujuneb pulseeriv heli, mis voodi või tooli pinnalt edastub vibratsioonina inimese kehasse ja subjektiivselt on tajutav massaažina. Kuid erinevalt manuaalsest massaažist saab VAT seansi käigus inimese organism mõjutatud palju sügavamalt ja ulatuslikumalt, eelkõige seetõttu, et kasutatavate madalsageduslike siinushelide suubuvus on tulenevalt nende lainepikkusest väga väike. Muusikat esitatakse kliendile paralleelselt madalsagedusliku vibratsiooniga, kuid ruumis akustiliselt sobivalt paiknevatest kõlaritest või kõrvaklappidest. Reeglina on esitatav muusika kasutatava madalsagedusliku puhasheli baassagedusega harmooniline ning instrumentaalne, improvisatsiooniline, sujuvate väikese-diapasooniliste arenduste ja aeglase, rõhutamata rütmiga. Mõjutus kestab tavaliselt 20-30 minutit. Terapeudi viibimine kliendi kuuldeulatuses on vajalik kogu seansi vältel.

Seansi lõpuosa: vibroakustilise mõjutuse lõppedes fikseerib terapeut kliendi füüsilise ja vaimse enesetunde võimalikud muutused võrreldes seansi algusega ja vestleb kliendiga mõjutuse jooksul kogetu teemal, ilmnenut vastavalt vajadusele ka põhjalikumalt käsitledes. On tõdetud, et muusikateraapia efekt on tõhusam, kui sellega kaasneb verbaalne nõustamine (Rüütel, 1998). See kehtib ka vibroakustilise teraapia puhul, kuna viimane on väljaarenenud muusikateraapiast. Kliendi seisukohast olulise aspektina soodustab selline terapeudi – kliendi interaktsioon kliendi edenemist heaolu suunas. VAT seanssi lõpetades lepitakse vajadusel (näiteks raviplaanist tulenevalt) või kliendi soovi korral (näiteks korrapärase stressiennetuse jaoks) kokku järgmise seansi aeg, kui seda pole juba eelnevalt tehtud. Vibroakustilise teraapia ravikuur e. protsess koosneb enamasti 9-11 seansist sagedusega 2-3 korda nädalas, kuid näiteks lihasvaevuste ja stressi leevendamisel on juba ka ühel seansil selgelt täheldatav positiivne mõju.

Vibroakustilise teraapia seansi kestus

Seansi kestuseks inimese kohta (TLÜ VAT Kabinetis) on arvestatud 60 minutit sisaldab seansi alustamist, vibroakustilist mõjutamist ja seansi lõpuosa. Kooskõlas ajaliste võimalustega kestab seanss pikemalt juhul, kui klient soovib/vajab põhjalikumat arutelu seansi jooksul ilmsiks tulnud emotsioonide ja läbielamiste osas.

Vibroakustiline teraapia sobib:

Häid tulemusi on vibroakustilise teraapia rakendamine andnud näiteks:

1. Valu ja lihaspingete vähendamisel;

2. Kõrgenenud vererõhu alandamisel;

3. Vereringe soodustamisel;

4. Kopsuhaiguste (nt astma) ravis;

5. Stressinähtude leevendamisel;

6. Psühholoogiliste häirete ravis

Vibroakustilise teraapia näidustused

Esimesed lihas-kõõlus kinnituskohtade valud

Väsimus, mis magades ei kao

Nädalalõpu peavalud ja pingepeavalud

Südame puperdamine ja ülierutustunne

Uinumise häired , katkendlik uni, varajane ärkamine

Depressiooni ilmingutega patsientidel ravi alustamisel antidepressqntidega, mille toime avaldub 2-3 nädala möödudes.

Pearinglus, kohin kõrvades

Tinnitus

Jalgade krambid

Üldise kurnatuse puhul

Patsientidel, kel on olnud suuri ühekordseid läbielamusi


 

Mida VAT täpsemalt parendab?

1. lihastoonuse alanemine ja -liikuvuse suurenemine;

2. süstoolse vererõhu alanemine;

3. vereõhu ja pulsisageduse alanemise kumulatiivne efekt ja säilimine teatud aja jooksul peale ravi lõppu;

4. ennastkahjustava käitumise vähenemine;

5. relaksatsioonile omased muutused meeleolus;

6. teatud igapäevaelus toimetulekuks vajalike motoorsete tegevuste hõlbustumine.


 

Vibroakustilise teraapia vastunäidustused.

1. Akuutsed põletikud – hõlmab seisundeid, kus põletik süveneb, nagu näiteks reumatoidse artriidi akuutses faasis, aga ka kõrva- ja hambavalu või selgroolülide vahelise ketta väljalangemisest tingitud nimme-ristluuvalud;

2. Verejooksud (välja-arvatud menstruatsiooni verejooks) – organite ja kudede verevarustuse paranemise tõttu võib veritsus suureneda;

3. Tromboosi ja emboolia oht – veeni tromboosi olemasolul võib vibratsiooni toimel tromb vallanduda, emboli vabanemiseks on oht südame rütmihäirete esinemisel;

4. Hüpotoonia – meetod võib vererõhku veelgi alandada (sealjuures mõõdukalt alanenud arteriaalse vererõhu puhul võib VAT toimel vererõhk normaliseeruda);

5. Psühhoosid – võib juhtuda, et psühhootilises seisundis inimene ei saa aru, milles ravi seisneb (näit. madalsagedusliku heli taktiilse tajumisega võivad kaasneda indiviiditi varieeruvad subjektiivsed aistingud, eriti esimeste seansside puhul: näit intensiivne soojus- ja raskustunne erinevates kehaosades või kerge keha õõtsumise tunne - Koostaja). Ravi on võimalik, kui kohal viibib keegi, kes patsienti hästi tunneb ja oskab talle arusaadavalt seletada, mis toimub;

6. Rasedus – puuduvad uurimistulemused VAT mõjust raseduse puhul;

7. "Rändav" neer;

8. Ülemäärane vibratsioonitundlikkus;

9. Subjektiivne vastumeelsus (hirm) teraapiameetodi suhtes.

NB: Samaaegne muu ravi – kui eelnevalt on juba mingi ravi määratud, tuleb ravi määranud arstiga kooskõlastada, kas VAT lisamine on ravi seisukohalt otstarbekas või on see vastunäidustatud.

NB: Diabeetikud võivad teraapiaseansi ajal või veidi pärast seda tajuda nn. "insuliinitundeid" (insulin "feelings" – Wigram, 1997), seotud nähtavasti vere suhkrutaseme kõikumisega.

HOIATUS! Inimestel sagedamini esinevad subjektiivsed ilmingud vibroakustilise mõjutuse ajal ja järel: intensiivne ja ebaharilik, kuid meeldiv soojus- ja/või raskustunne erinevates kehaosades, ka kerge keha õõtsumise tunne; inimene võib uinuda, ka juba esimese 3-5 minuti ajal; mõjutuse ajal nähtud unenäod on enamjaolt fantaasiarikkad ja meeldiva iseloomuga (v.o. seotud taustamuusikaga); uinunud inimene ei pruugi kohe peale mõjutust ärgata (sel puhul on vajalik äratamine terapeudi poolt kas erksama muusika esitamisega või suusõnaliselt). Peale mõjutust võib kehasse mõneks tunniks jääda tugev raskustunne, võib olla raskusi kontsetreerumisel – seda arvatavasti põhjaliku lõdvestuse tulemusena. Sagedased on ka psüühhilise seisundi muutused, mida kokkuvõtvalt võib nimetada "relaksatsioonile omased muutused meeleolus". Kirjeldatud ilmingud on indiviiditi varieeruvad ning ei pruugi koos esineda.