Skip to content

Rehabilitatsioon

Puuetega inimeste rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus toimub kliendi jõustamine ja juhendamine.
Rehabilitatsiooniteenus aitab vastavalt olukorrale inimese toimetulekuvõimet säilitada, parandada või takistada toimetulekuvõime suurt langust.

  • Rehabilitatsiooniprotsessis selgitatakse välja koos kliendiga tema probleem, hinnates kliendi tegevusvõimet ja toimetulekut tema füüsilisest, psüühilisest ja sotsiaalsest aspektist. Hindamine toimub protsessi alguses, selle käigus ja selle lõppedes.
  • Rehabilitatsiooniprotsessis püstitatakse selgelt väljendatud kliendi eesmärk, mida soovitakse rehabilitatsiooniga saavutada.
  • Rehabilitatsiooniprotsessi aluseks on spetsialistide, koostöös kliendi ja/või tema esindajaga koostatud tegevuskava.
  • Rehabilitatsiooniprotsessi tulemus on mõõdetav tulemus
  • Rehabilitatsiooniprotsessi edukuse tagab kõigi osapoolte aktiivne osalemine tegevuskava koostamises ja elluviimises.

Lahmuse Koolis osutame rehabilitatsiooniteenust järgnevatele sihtgruppidele:

  • Liikumis-, vaimu- ning liitpuudega ja psüühiliste erivajadustega lastele;
  • Somaatiliste haigustega lastele;
  • 2017-2018 aastal ESF-i (Euroopa Sotsiaalfond) poolt rahastatud 16-18 aastastele puudega tööealistele  noortele.