Skip to content

Kool Lahmuse mõisas

Varasemal ajal töötas kool Lahmusel praegusest koolimajast umbes kolme kilomeetri kaugusel väikeses majas. Maja oli kitsas ja vilets. Seepärast püüdis Taevere vallavalitsus leida paremaid ruume, et oleks võimalik kooli laiendada 6-klassiliseks Sobivaks hooneks osutus Lahmuse mõisahoone, kus kool pidi avatama 1925. aasta sügisel. Selle tarvis olid välja valitud isegi õpetajad: koolijuhataja Jaan Jürgen ja õpetajad Jüri Vahtramäe, Johanna Laane, Liisa Kaasik, kuid... Toonase linatööstuse juhid ei soovinud vabastada nende kasutada olnud mõisahoonet. Selle tõttu paigutati õpetajad teistesse koolidesse ning võeti jalge ette kohtutee. Praeguses mõisahoones alustaski kool tööd järgmisel - 1926. aasta sügisel.

6-klassiline kool alustas tööd täiskoormusega 1928./29. õppeaastal. Eelpool mainitud õpetajatele lisandus veel Marie Sova.

1934. aastal sai koolijuhatajaks Johannes Laur ning õpilaste arv oli kasvanud juba 100 - 140 ringi. Koolil oli ka oma internaat, et kaugema kandi mehed iga päev pikka koduteed ei peaks käima. Ka õpetajad elasid koolimajas.

Ruumide valgustamiseks kasutati petrooleumilampe. Alates 1940. aastast muudeti kool 7-klassiliseks. Kool õitses kuni 1960. aastani, mil Suure-Jaanis avati uus keskkoolihoone. Tagajärjeks oli see, et Lahmuse koolist sai jälle algkool.

1962. aastast lisandusid senistele klassidele ka abiklassid ning 1966. aastast sai Lahmuse koolist täielikult abikool.

1968. aastal anti koolile nimetus Lahmuse 8-klassiline Abikool ning alates 1971. aastast tuntakse seda kooli Lahmuse Eriinternaatkoolina.

2006. aastal nimetati Lahmuse Eriinternaatkool ümber Lahmuse Kooliks

Koolijuhatajad Lahmuse mõisas:

1926-1934 Jaan Jürgen
1934-1941 Johannes Laur
1941-1943 Paul Kokk
1943-1948 Jüri Vahtramäe
1948-1951 Liidia Jalvet
1951-1952 Herta Saarepera
1952-1954 Irma Riis
1954-1955 Juta Kerstenson
1955-1960 Anna Liblikmaa
1960-1964 Ilmi Alles
1964-1967 Laine Taat
1967-1987 Laine Tõnisson
1987 – 2005  Aime Hovancaks
2005 – 2012 Heinrich Jürna
2012 – 2022 Jüri Hansen