Skip to content

Lahmuse Kool pakub tööd

Lahmuse Kool ootab oma toredasse kollektiivi  kasvataja abi (öösel).
Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 17. jaanuariks 2024 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee.
Ootame kandidaadilt pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.
Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.

Koos avaldusega esitada:
1. CV;
2. motivatsioonikiri.
Täiendav info telefonil 437 1293