Skip to content

Teenuse saamiseks tee nii

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise protseduuri kirjeldus:
Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada rehabilitatsiooni teenuse taotlus. Taotluse vorm on saadaval Sotsiaalkindlustusameti kodulehel ja pensioniametites. Avaldus saata kas e-posti teel või paberkandjal Sotsiaalkindlustusametile. Samuti võib avalduse täita Sotsiaalkindlustuse klienditeenindustes.

Sotsiaalkindlustusametile esitatud taotluse alusel väljastatakse suunamisotsus. Teenuse saamiseks Lahmuse Koolis tuleb suunamisotsus registreerida 60 päeva jooksul peale suunamiskirja kättesaamist.

Registreerimiseks on 3 võimalust:
• Helistada telefonil 4341137;
• Kirjutada meili teel taastuskeskus@lahmuse.edu.ee;
• Tulla ise kohale.

Peale rehabilitatsiooniteenuse osutamist koostab Lahmuse Kool osutatud teenuste kohta arve.

Rehabilitatsiooniteenuseid (sh majutusteenust) osutatakse Lahmuse Kooli ruumides, mis asub renoveeritud Lahmuse mõisakompleksis. Kahjuks hetkel puudub võimalus pääseda ratastooliga teenuse osutamise kõikidesse ruumidesse. Kliendi ja rehabilitatsioonispetsialistide vastastikkusel kokkuleppel on võimalik teenust teatud määral osutada isiku asukohas.