Skip to content

Eelkutseõpe

Jõukohase õppekava kõrval on meie kooli eripäraks suurema tähelepanu pööramine tööõpetusele ja kutseõppele. Anname õpilastele võimaluse eelnevalt tutvuda erinevate erialadega. See tagab selle, et kutsekooli edasi minnes omavad nad paremat ettekujutust enda huvidest ja õpitavatest erialadest.

Eelkutseõpet tutvustav voldik