Skip to content

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

logopeed- 0,5 ametikohta

töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja- 1,0 ametikohta

loodusainete õpetaja- 0,36 ametikohta

Tööle asumise aeg 1. september 2023.

Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri  ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 31. maiks 2023 aadressile direktor@lahmuse.edu.ee

Täiendav info telefonidel 437 1293 või 55923748