Skip to content

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

logopeed- 0,5 ametikohta

klassiõpetaja- 1,0 ametikohta

Tööle asumise aeg: 1. september 2023.

majandusjuhataja- 1,0 ametikohta. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri  ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt

18. juuliks 2023 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee

Täiendav info telefonidel 437 1293 või 55923748, 5132773