Skip to content

Teated

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi logopeedi 1,0 ametikoha täitmiseks 1. septembrist 2021.
Kandidaat peab vastama logopeedi kvalifikatsiooninõuetele.
Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.
Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 16. aprilliks 2021 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .

Koos avaldusega esitada:

 1. CV;
 2. kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 3. motivatsioonikiri.
  Täiendav info telefonil 517 9379.

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi psühholoogi ametikohale, kelle põhiülesandeks on rehabilitatsiooniteenusel olevate õpilaste nõustamine.

Kandidaat peab vastama rehabilitatsiooniteenust osutava psühholoogi kvalifikatsiooninõuetele.

Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.

Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 25. septembriks 2020 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .

Koos avaldusega esitada:

 1. CV;
 2. kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

Täiendav info telefonil 517 9379.

Lahmuse Kool võtab konkursi korras tööle huvijuhi, lapsehoolduspuhkusel oleva  töötaja asendamise ajaks, 1. septembrist 2020.
Töötaja tööülesanneteks on klassi- ja koolivälise töö korraldamine.
Avaldused kandideerimiseks saata hiljemalt 21. augustiks 2020 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .
Koos avaldusega esitada:

 1. CV;
 2. haridust ja koolitusi tõendavate dokumentide koopiad;
 3. motivatsioonikiri;

Täiendav info telefonil 517 9379

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi õpetaja ametikoha täitmiseks 1. septembrist 2020.  

Kandidaat peab vastama hariduslike erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.

Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 22. juuniks 2020 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .

Koos avaldusega esitada:

 1. CV;
 2. kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 3. motivatsioonikiri.

Täiendav info telefonil 517 9379.

 1. Õpilaskodu kasvataja 1. septembrist 2020.  

Töötaja tööülesanneteks on õppe- ja kasvatustöö õpilaskodus elavate lastega.

Eeldame kõrghariduse olemasolu, pedagoogilise töö kogemust, pingetaluvust, soovi ning oskust tööks erivajadustega lastega ja valmisolekut tööks õhtusel ajal. Kasuks tuleb loovus, organiseerimisvõime ja hea suhtlemisoskus.

 1. Huvijuhi, lapsehoolduspuhkusel oleva  töötaja asendamise ajaks, 1. septembrist 2020.

Töötaja tööülesanneteks on klassi- ja koolivälise töö korraldamine.

Eeldame kõrghariduse olemasolu, pedagoogilise töö kogemust, head organiseerimisvõimet, pingetaluvust ja head suhtlemisoskust.

 1. 0,5 koormusega remonditöölise 1. augustist 2020.

Töötaja tööülesanneteks on pisiremontide tegemine ja kooli mööbli korrashoid.

Avaldused kandideerimiseks saata hiljemalt 15. juuniks 2020 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .

Koos avaldusega esitada:

 1. CV;
 2. haridust ja koolitusi tõendavate dokumentide koopiad;
 3. motivatsioonikiri;

Täiendav info telefonil 517 9379.

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on Lahmuse Kool suletud 16. märtsist kuni 22. maini. Iga kahe nädala tagant teatatakse, kas kool on suletud või jätkab tööd.

HTM-i viimased soovitused leiate siit: https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

https://www.hm.ee/et/uudised/valitsuskabinet-otsustas-viia-nakkusohu-tottu-haridusasutused-distantsoppele