Skip to content

Lahmuse Kool

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on Lahmuse Kool suletud 16. märtsist kuni 11. aprillini. Iga kahe nädala tagant teatatakse, kas kool on suletud või jätkab tööd.

https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele


Lahmuse Kool on pikaaegse kogemusega kool erivajadustega lastele. Kool töötab lihtsustatud- ja toimetuleku õppekava alusel ja on osalisel riiklikul ülalpidamisel: õpilaste toitlustamine ja õppematerjalid on lapsevanemate jaoks tasuta. Asjatundlik personal ja tänapäevaseks kohandatud vana Lahmuse mõisakompleks on soodsaks koduseks kohaks paljude tavakoolis kujunenud probleemidega hakkama saamiseks. Lisaks pakume ka rehabilitatsiooniteenust nii oma kooli õpilastele, kui ka väljaspool kooli.


Kuidas Lahmuse Kool näeb välja peale remonti, vaata siit