Lahmuse ehitab lumelinna

Teema – vaba
Kavandid esitada kasvatusjuhile hiljemalt 03.02.
Võistkonnas 4-10 inimest, neist vähemalt 1 võiks olla täiskasvanu.
Lumeskulptuur peab olema kasutatav praktiliselt (liumägi, turnimisvõimalus jne) ja omama esteetilist väljanägemist.
Ehitamiseks tohib kasutada ainult kohapeal olevaid materjale (lund!) ja loodussõbralikke värve.

Kommenteerimine on suletud.