VÜKK i tugiõpilased jagasid kogemusi

29.veebruaril toimus Lahmusel Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli ja meie kooli tugiõpilaste koolituspäev “Kuidasa aidata abistajat (tugiõpilast)“. Kõne all oli suhtlemisoskuse arendamine ja õpilaste julgustamine. Külalised tutvustasid tugiõpilaseks olemise viise ja
ühistegemisi, meie omakorda eelkutseõppe võimalusi. Toimusid mängud, rühmatööd ja vestlusringid. Täname VÜKK i sotsiaalpedagoogi Ene Rebandit ja tegusaid tugiõpilasi ning soovime, et meie koostöö jätkuks.

Kommenteerimine on suletud.