Eelkutseoskuste võistlusel “Oskaja”

Wordi dokumendi ülesannet lahendamas

On see meliss või piparmünt?

Tunne oma maakonda!

6. märtsil toimus Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis eelkutseoskustevõistlus „Oskaja 2012”. Meie koolist osalesid võistlusel Reena, Rauno ja Valev 9. klassist. Eelvoorudes tuli igal võistkonnal lahendada kaheksa ülesannet, iga ülesande lahendamiseks oli aega viis minutit. Aeg läks kinni, kui kohtunikud andsid märku, et ülesanne oli õigesti lahendatud. Võistkonnad, kes ei suutnud ülesandeid viie minuti jooksul lahendada, said lisaks kirja ühe trahviminuti ning nende ajaks läks kirja kuus minutit. Hea on tõdeda, et eelvoorude käigus ei jäänud ükski ülesanne lahendamata. Siiski osutusid kõige keerukamateks ülesanneteks Viljandimaa valdade kaardile märkimine ja arvuti ülesanne, kus tuli näidata oma teadmisi Microsoft Wordi dokumendi tundmises.

Kommenteerimine on suletud.