Kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond Lahmusel nõupäeva pidamas

16. novembril pidas Kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond Lahmuse Koolis diskussiooni teemal „Kuidas erivajadustega õpilaste kool valmistab oma õpilasi ette töömaailmas toimetulekuks“. Diskussiooni juhtis Andres Pung, seejärel tutvustas direktor Heinrich Jürna Lahmuse Koolis toimivat eelkutseõppe süsteemi ja erialasid. Koostööst Viljandi Ühendatud Kutsekooliga kõneles Anne Lapp. Töine päev lõppes vestlusringiga, kus Lahmuse eelkutseõpetajad kõnelesid oma kogemustest.

Kommenteerimine on suletud.