Olustvere tähetornis “Orion”

06. detsembril külastasid 8. ja 9. klass Olustvere tähetorni „Orion“. Lisaks tunnis õpitud teoreetilistele teadmistele, mis saadud õp Maire Reimand ilt ja Kristjan Kärt ilt  jagas loodusõpetuse ja füüsika-alaseid teadmisi õpetaja Oskar Noorkõiv Olustverest . Nägime oma silmaga väga põnevaid katseid ja esitlusi, mõnes saime isegi kaasa lüüa.

Kommenteerimine on suletud.