Lumelinna ehitama!

Palun valmistuda lumelinna ehitamiseks. Mõelge läbi ja joonistage kavandid paberile 19. jaanuariks ning andke need kasvatusjuhi Eve Kärdi kätte. Kui asupaik selge ja ilm lubab, võib ehitama asuda.

Kommenteerimine on suletud.