03.2012 arhiiv

Metsapäev

31.03.2012

Puude kõrgust mõõtmas

Kiivriga on turvaline

Kunst

Õõnes puu

Sulle! Mulle!

Pink

29. märtsil korraldasid õp Ain Laane ja õp Raivo Roosi koos LA poistega  METSAPÄEVA noorematele õpilastele.  Koolimaja ümber toimus tore õppekäik. Esmalt uurisime puude vanust, võimalus oli isegi puude pikkust mõõta. Tutvusime metsameeste tööriistadega, meil lubati kahemehesaega saagida. Õp Ain rääkis, et saagides tuleb kaasa lugeda: „Mulle!, Sulle!, Mulle!, Sulle!“ Nii on hea saagida ja rütm ei lähe ka segi. Nägime toredaid puust esemeid, need oli nikerdanud õp Raivo. Lõpetuseks oli võimalus ka seeme mulda pista ja uus puu kasvama panna. Täname toreda ettevõtmise eest!

“Mängisin orelit!”, kas usud?

30.03.2012

29. märtsil külastasid 1.-4. klassi õpilased Suure-Jaani kirikut, seekord uuriti lähemalt orelit. Võimalus oli isegi mõned helid orelil mängida. Olgugi, et meist keegi seda pilli varem õppinud ei olnud, võlusime sealt välja toredat muusikat. Täname õpetaja Kristi Sääske meeldiva ekskursiooni eest.

Bowlingumängus II koht

29.03.2012

29. märtsil osalesid EO Eesti Ühenduse Bowlingu võistlustel Kevin H, Igor, Peeter, Rauno J ja õp K. Kärt.

Lahmuse Kool korraldas VIII klassidele olümpiaadi

28.03.2012

28. märtsil toimus juba traditsiooniks saanud VIII klasside aineolümpiaad Lahmuse Koolis. Osalesid Kaare Kool, Ämmuste Kool ja meie oma õpilased Moonika Piirsalu, Alvar Kallaste, Gert Kartsepp, Denis Hatlevitš. „Murti“ pead emakeeles, matemaatikas ja loodusõpetuses. Käteosavust nõudis tööõpetus. Seekord õnnestus esikoht jätta oma kooli, kuid kõik olid väga tublid. Päeva kordaminekuks aitasid kaasa õpetajad Maire Reimand, Aili Umda, Kuuno Tiitus, Kaja Saar ja Tiina Põrk.

Algas IV veerand

26.03.2012

26. märts algas IV veerand.

Emakeelenädal lõppes ülekoolilise sõnaseletusmänguga

16.03.2012

16. märtsil mängis terve kool sõnaseletusmängu. Õp Tiina Põrk andis emakeelenädalal kõigile juhised kätte ja nüüd oli tore koos seletada ja mõistatada, millistest sõnadest jutt on. Kõik olid taibukad, aga terasemad ja kiiremad äraarvajad olid Jan, Raili, Valev, Andris, Ranek, Rogers, Rauno, Kristo, Kaidar.

 

Lauluvõistlusel Karksi-Nuias

15.03.2012

15. märtsil LAULUVÕISTLUS Karksi Nuia Kultuurikeskuses. Meie kooli muusikaõpetaja Mati Klamp õpetas võistluslaulud selgeks kolmele õpilasele. Jan V, Entony ja Rainer olid vahvad laulupoisid ja pälvisid kiitust. Õpetaja Mati sai aga cooli muusikaõpetaja tiitli.

Metsaelanikud talvel

08.03.2012

8. märtsil külastasid 1.-4. klassi õpilased ja õp Jaana Henn Soomaa Looduskeskust, osaleti programmis „Metsaelanike aastaring“. Uuriti loomade jälgi lumel, vaadeldi talvist metsa, kuulati talviseid loodushääli.

Eelkutseoskuste võistlusel “Oskaja”

06.03.2012

Wordi dokumendi ülesannet lahendamas

On see meliss või piparmünt?

Tunne oma maakonda!

6. märtsil toimus Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis eelkutseoskustevõistlus „Oskaja 2012”. Meie koolist osalesid võistlusel Reena, Rauno ja Valev 9. klassist. Eelvoorudes tuli igal võistkonnal lahendada kaheksa ülesannet, iga ülesande lahendamiseks oli aega viis minutit. Aeg läks kinni, kui kohtunikud andsid märku, et ülesanne oli õigesti lahendatud. Võistkonnad, kes ei suutnud ülesandeid viie minuti jooksul lahendada, said lisaks kirja ühe trahviminuti ning nende ajaks läks kirja kuus minutit. Hea on tõdeda, et eelvoorude käigus ei jäänud ükski ülesanne lahendamata. Siiski osutusid kõige keerukamateks ülesanneteks Viljandimaa valdade kaardile märkimine ja arvuti ülesanne, kus tuli näidata oma teadmisi Microsoft Wordi dokumendi tundmises.

Päästa sõber suitsu küüsist!

01.03.2012

Meie koolis toimus plakatinäitus „Päästa sõber suitsu küüsist“. Tublimaks plakatimeistriks peeti  Rogersit. Toredaid töid oli mitmeid.