12.2011 arhiiv

Viljandimaa õppealajuhtajate infopäev Lahmuse Koolis

08.12.2011

08. detsembril toimus Lahmusel Viljandimaa õppealajuhatajate infopäev.

Karjääripäeval Valga Kutseõppekeskuses

07.12.2011

07. detsembril külastasid LÕK LA õpilased, õp Kaja Saar ja õp Kuuno Tiitus Valga Kutseõppekeskust, toimus karjääripäev. Kutseõppekeskuse huvijuht  Sirle Lüüs tutvustas õppimise võimalusi ja tegi majas ringkäigu. Põhjalikuma ülevaate andis tööõpetuse õpetaja tisleri kutse õppimisest. Täname Viljandimaa Noortekeskust ja “Rajaleidjat” karjääripäeva toetuse eest!

Olustvere tähetornis “Orion”

06.12.2011

06. detsembril külastasid 8. ja 9. klass Olustvere tähetorni „Orion“. Lisaks tunnis õpitud teoreetilistele teadmistele, mis saadud õp Maire Reimand ilt ja Kristjan Kärt ilt  jagas loodusõpetuse ja füüsika-alaseid teadmisi õpetaja Oskar Noorkõiv Olustverest . Nägime oma silmaga väga põnevaid katseid ja esitlusi, mõnes saime isegi kaasa lüüa.

Karjääripäeval Vana-Antsla Kutsekoolis

06.12.2011

06. detsembril  sõitsid toimetulekuklasside lisa-aasta õpilased ja õpetajad karjääripäevale Vana- Antsla Kutsekooli. Seal tutvustas õpetaja Vally Koorits toimetulekuõpilastele kooli ja kutse õppimise võimalusi. Veel külastati „AHHAA“ keskust ja osaleti aktiivõppe töötubades. Karjääripäeva toetas Viljandimaa Noortekeskus ja „Rajaleidja“ Täname.

Süütasime II advendiküünla

05.12.2011

05. detsembril süütasime II advendiküünla. Jõulude ootusajast kõneles  EELK Suure-Jaani koguduse õpetaja Kristi Sääsk. Aitäh.

Tallinnas infomessil “TEEVIIT”

01.12.2011

01. detsembril külastati õp Helen Rajamäe eestvedamisel Noorte infomessi TEEVIIT 2011. Teeviit pakub mitmekülgset teavet õppimisvõimaluste, koolituse, täiend- ja ümberõppe võimaluste, karjääriplaneerimise, vaba aja veetmise, metoodiliste materjalide, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist.  Kutsemeistrivõistlustel „Noor Meister 2011“ tutvustati 12 eriala.  Kuna meiegi koolis on võimalus tutvust teha erinevate erialadega, siis jälgisime noori meistreid hoolega.