Lahmuse Kooli Nõustamiskeskus

Enne kui probleemid tekivad

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nõustamiskeskus

Lahmuse Koolis töötab esmatasandi nõustamissüsteem, mis toetab erivajadustega lapsi nende õppetöös ja arengus.

Pakume logopeedilist, psühholoogilist, eripedagoogilist ja sotsiaalpedagoogilist abi nii õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele/hooldajatele. Nõustame kõiki abivajajaid ning pakume erinevaid metoodilisi mõtteid ja võtteid. Püstitame nõustamise eesmärgi, töötame välja tegevusplaani, kuidas last paremini aidata.

Nõustamistoa esmaseks ülesandeks on koostöö lasteaedadega, sest probleemi varane märkamine on arengu seisukohalt tähtis. Sellise lapse sattumine spetsialistide vaatevälja võimaldab suunata ka vanemaid tegutsema. Laps vajab hoolivust nii kodus, lasteaias, koolis kui ka ümbritsevas keskkonnas. Kui vanem tunnetab, et lapse probleemide ja muredega tegelevad inimesed on hoolivad ja lugupidavad tema isiksuse ja pere suhtes, tekib vastastikune usaldus ja soov koostööks. Üksteisest hoolimine- see ongi nõustamise eesmärk. Usalduslik koostöö viib parema võimaliku lahenduseni.

Millal meie poole pöörduda:

  •  õpiraskused, edasijõudmatus koolis;
  •  logopeedilised probleemid, kõneraskused;
  •  koolikohustuse mittetäitmine;
  •  käitumisprobleemid;
  •  suhtlemisraskused;