Skip to content

Lahmuse Kool võtab konkursi korras tööle:

  1. Õpilaskodu kasvataja 1. septembrist 2020.  

Töötaja tööülesanneteks on õppe- ja kasvatustöö õpilaskodus elavate lastega.

Eeldame kõrghariduse olemasolu, pedagoogilise töö kogemust, pingetaluvust, soovi ning oskust tööks erivajadustega lastega ja valmisolekut tööks õhtusel ajal. Kasuks tuleb loovus, organiseerimisvõime ja hea suhtlemisoskus.

  1. Huvijuhi, lapsehoolduspuhkusel oleva  töötaja asendamise ajaks, 1. septembrist 2020.

Töötaja tööülesanneteks on klassi- ja koolivälise töö korraldamine.

Eeldame kõrghariduse olemasolu, pedagoogilise töö kogemust, head organiseerimisvõimet, pingetaluvust ja head suhtlemisoskust.

  1. 0,5 koormusega remonditöölise 1. augustist 2020.

Töötaja tööülesanneteks on pisiremontide tegemine ja kooli mööbli korrashoid.

Avaldused kandideerimiseks saata hiljemalt 15. juuniks 2020 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .

Koos avaldusega esitada:

  1. CV;
  2. haridust ja koolitusi tõendavate dokumentide koopiad;
  3. motivatsioonikiri;

Täiendav info telefonil 517 9379.