Skip to content

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi psühholoogi ametikohale.

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi psühholoogi ametikohale, kelle põhiülesandeks on rehabilitatsiooniteenusel olevate õpilaste nõustamine.

Kandidaat peab vastama rehabilitatsiooniteenust osutava psühholoogi kvalifikatsiooninõuetele.

Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.

Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 25. septembriks 2020 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .

Koos avaldusega esitada:

  1. CV;
  2. kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

Täiendav info telefonil 517 9379.