Skip to content

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi logopeedi ametikohale

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi logopeedi 1,0 ametikoha täitmiseks 1. septembrist 2021.
Kandidaat peab vastama logopeedi kvalifikatsiooninõuetele.
Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.
Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 16. aprilliks 2021 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .

Koos avaldusega esitada:

  1. CV;
  2. kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  3. motivatsioonikiri.
    Täiendav info telefonil 517 9379.