Skip to content

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi õpetaja ametikoha täitmiseks

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi õpetaja ametikoha täitmiseks 1. septembrist 2021.  

Kandidaat peab vastama hariduslike erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.

Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 25. augustiks 2021 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .

Koos avaldusega esitada:

  1. CV;
  2. kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  3. motivatsioonikiri.

Täiendav info telefonil 517 9379.