Skip to content

Konkurss õpetaja ametikoha täitmiseks

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi õpetaja ametikoha täitmiseks 1. septembrist 2020.  

Kandidaat peab vastama hariduslike erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.

Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 22. juuniks 2020 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .

Koos avaldusega esitada:

  1. CV;
  2. kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  3. motivatsioonikiri.

Täiendav info telefonil 517 9379.