EO EESTI ÜHENDUS LIIKUMISAKTIIVSUSE PÄEV

28. oktoobril toimus Kiigemetsa kooli spordisaalis. Liikumisaktiivsuse päev oli mõeldud toimetuleku õppekava alusel õppivatele õpilastele. Päeva eesmärk oli pakkuda osavõtjatele võimalust end proovile panna erinevatel kehalist võimekust arendavatel ülesannetel ja võrrelda end teiste omaealistega.

Ülesanded:

  • Ratastooli slaalom – laps sõidab ratastooliga ümber maha asetatud kurikate edasi ca 6 m ja tagasi.
  • Kurika transport – laps sõidab ratastooliga taburetini, mille peale on asetatud kurikas, võtab selle oma kätte ja viib selle ratastooliga teise tabureti peale. Seejärel sõidab tagasi.
  • Täpsusvise – laps viskab „oda“ läbi võimlemisrõnga. Igal lapsel 2 viset.
  • Tasakaaluraja läbimine – laps kõnnib maha asetatud kahe erineva kõrgusega (kõrgem 16 cm) tasakaaluraja peal edasi ja tagasi ca 3 m.
  • Esemete viskamine vastava kujuga nõusse – laps tunneb ära eseme kuju (2x ümar, 2x kandiline) ja viskab selle sama kujuga nõusse.
  • Harjutused õlavöötmele ja alakehale – laps on kõhuli võimlemispingil ning tõmbab ennast käte abil edasi, tagasi tulles istub laps pingil ja liigub jalgade abil edasi.
  • Bowling – laps veeretab palliga maha ca 4 m kaugusel olevad kurikad (8 tk). Igal lapsel 2 katset.
  • Tõkete alt ning läbi tunneli roomamine – laps roomab tõkete alt läbi ca 2m ning lükkab enda ees olevat patja, edasi roomab läbi tunneli ca 3m.
  • Osavuse treenimine näpitsatega – laps kannab näpitsatega erinevaid esemeid ühest punktist teise, vahemaa ca 6m.
  • Erinevad peenmotoorika mängud.

Kõiki osalejaid autasustati diplomiga.

SAM_9774 SAM_9778 SAM_9786 SAM_9798 SAM_9807 SAM_9809 SAM_9811 SAM_9826 SAM_9832 SAM_9834 SAM_9842 SAM_9845

Kommenteerimine on suletud.