Skip to content

Eelkutseõpe

Viimati muudetud 30. 09. 2018 kell 22:41

Lihtsustatud õppekava kõrval on meie kooli eripäraks suurema tähelepanu pööramine tööõpetusele ja kutseõppele. Me ei võistle kutsekoolide või tehnikumidega, vaid anname õpilastele võimaluse eelnevalt tutvuda erinevate erialadega. See tagab selle, et kutsekooli edasi minnes omavad nad paremat ettekujutust õpitavatest erialadest.

 

Vaata esitlust eelkutseõppe olemusest meie koolis.